• ປະເພດສິນຄ້າ
 • ການບໍລິການ

ປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ

 • Computer / notebook
 • server
 • ອຸປະກອນຄອມພີວເຕີ.
 • Moniter, TV, LCD, LCD projecter
 • Cammera / ກ້ອງ VDO / ກ້ອງວົງຈອນປິດ / ລະບົບSecurity
 • Ink / toner / paper
 • ເຄື່ອງພີມທຸກສະນິດ.
 • ເຄື່ອງສຽງ ແລະ ລໍາໂພງ.
 • GPS ແລະ ລະບົບ Navigator
 • ເຄື່ອງໃຊ້ໃນທະນາຄານ ( Banking equimants )
 • ເຄື່ອງບັນທຶກສຽງ / ນັກຂ່າວ / ອຸປະກອນຕັດຕໍ່ / ຖ່າຍທຳ / ຫຼອດໄຖ່າຍທຳ

ປະເພດ ບໍລິການ

 • ຮັບສອ້ມແປງ ໂນດບຸກ ທຸກລຸ້ນທຸກອາການ
 • ຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ / ລະບົບSecurity
 • ຕິດຕັ້ງ server ແລະ network
 • ບໍລິການຂ້າ virus
 • ບໍລິການລົງ windows ແລະ soft wareອື່ນໆ.
 • ບໍລິການຕື່ມມຶກ
 • ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຕິດຕັ້ງລະບົບ call center / Voice IP / VDO Conference
 • ບໍລິການເປັນທີ່ປຶກສາເລື່ອງ IT.
 • ບໍລິການຮັບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າທີ່ຫາຍາກຈາກຕ່າງປະເທດ, ອາໄຫຼ່computer ຈົນເຖິງ ອາໄຫຼ່ລົດຍົນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກທຸກຢ່າງ, lift ໂຮງແຮມ, ບັນໄດເລື່ອນ, ATM machine.

ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຕອບສະໜອງໃນການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລຸກຄ້າ

ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການກອດສອບສິນຄ້າທີ່ລຸກຄ້າສົ່ງມາສ້ອມ
ບໍລິສັດ ຈິໂລໄດ້ລົງທຶນໃນເຄື່ອງມືອຸປະກອນຕ່າງໆ ດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

 • Oscilloscope
 • Signal generate
 • Rework IC machine
 • Battery Art machine
 • ອາໄລ່ວົງຈອນສິນຄ້າທີ່ຂາຍດີ
 • ບໍລິການຕື່ມມຶກ
 • ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຕິດຕັ້ງລະບົບ call center / Voice IP / VDO Conference
 • ບໍລິການເປັນທີ່ປຶກສາເລື່ອງ IT.
 • ຫ້ອງກວດສອບຄຸນະພາບສິນຄ້າ ສິນຄ້າທີ່ສົ່ງລູກຄ້າຕ້ອງຖືກກວດສອບກ່ອນເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈກ່ອນລຸກຄ້າຈະຮັບສິນຄ້າທີ່ໄດ້ທີມີຄຸນນະພາບ

ຍານພະຫານະ ອອກສົ່ງເຄື່ອງ ແລະ ການບໍລິການມີຄື:

ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການກອດສອບສິນຄ້າທີ່ລຸກຄ້າສົ່ງມາສ້ອມ
ບໍລິສັດ ຈິໂລໄດ້ລົງທຶນໃນເຄື່ອງມືອຸປະກອນຕ່າງໆ ດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

 • ລົດ VAN (ລົດຕູ້)
 • ລົດກະບະ
 • ລົດຈັກ

Program ການບໍລິຫານງານ

ບໍລິການ ໃນການບັນທຶກງານສອ້ມແປງດ້ວຍລະບົບ Barcode ສາມາດລະບຸອາຍຸການປະກັນ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໝັ້ນໃຈກຽ່ວກັບບໍລິການຫຼັງການຂາຍ
ແລະມີລະບົບສັນຍານເຕືອນເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອສາມາດຕິດຕາມທຸກຂັ້ນຕອນວຽກງານການສ້ອມໃຫ້ດໍາເນີນ
ໄປຕາມເວລາທີ່ກໍານົດນັດໝາຍໃວ້ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າທັນໃຈແລະພໍໃຈກັບການບໍລິການ ແລະມີລະບົບແຈ້ງການ
ສ້ອມຂອງລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາທຸກງານ ຝ່າຍບໍລິການຈະເຮັດວຽກແກ້ໄຂໃຫ້ແລ້ວສໍາເລັດຈື່ງສາມາດປິດງານໄດ້,
ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າລູກຄ້າທຸກທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ດີ,ຊື່ສັດແລະ ຈິງໃຈ ພວກເຮົາປ່ຽນອາໄຫຼ່ຂອງແທ້ທຸກຄັ້ງໃນການສ້ອມ

ບໍລິສັດຈິໂລຄອມພີມເຕີໝັ້ນໃຈວ່າ ການບໍລິການທີ່ດີ ຂອງບໍລິສັດ ຈະເຮັດໃຫ້ລຸກຄ້າ ຜູ້ມີອຸປະກາລະຄຸນ ຈະໄດ້ໃຊ້ສິນຄ້າຂອງທ່ານຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຍາວນານທີ່ສຸດ.

Jobs in laos

Recruitment agency in Laos

Job Vacancy in Laos

Jobs in laos for foreigners

Copyright (c) 2019 Jiro Corporation Co., Ltd. All rights reserved.