• Model
  1. SAMSUNG WA75H4000SG/ST (7.5Hg)
 • Manufacturer
  1. SAMSUNG
 • Detail
  1. - ຂະໜາດບັນຈຸ 7.5 ກິໂລ
   - Wobble Technology ຜ້າບໍ່ພັນກັນ ສະອາດໝົດຈົດ
   - ທັນທານ ບໍ່ມີສຽງລົບກວນດ້ວຍ Digital Inverter Motor
ລາຄາແລະຂໍ້ມູນຂອງສີນຄ້າໃນທີ່ນີ້ອາດມີການປ່ຽນແປງຫຼືຜິດຜາດໄດ້

Jobs in laos

,

Recruitment in Laos

,

Job Vacancy in Laos

,

Headhunter in laos