• ກ່ຽວກັບບໍລິສັດພວກເຮົາ
  • ວິໃສທັດ

ກ່ຽວກັບບໍລິສັດພວກເຮົາ

ສູນຈີໂລ ຄໍເປີເຣຊັນ / Company profile

ຈິໂລ ຄໍເປີເຣຊັນ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຂຶ້ນ ມາແຕ່ປີ 2005. ໃນເດືອນ 8/2008 ຈິໂລ ຄໍເປີເຣຊັນ ໄດ້ເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ພ້ອມທັ້ງເປັນສຸນບໍລິການເຄື່ອງພີມຍີ້ຫໍ້ Brother
ຈາກ Brother commercial Thailand ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງພີມຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ໃນປີ 2009 ເດືອນ 11 jiro ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຂອງ SONY ,
ໂດຍສະເພາະ Notebook VAIO SONY ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນເຊິ່ງ SONY Thailand ເປັນຜູ້ດູແລ, ໃນເດືອນ 7 ປີ 2010 ນີ້ JIRO COMPUTER ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງເປັນ HP Business partner
ຈາກ HP Asain pacific ທີ່ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Notebook ແລະ PC ຍີ່ຫໍ້ COMPAQ ແລະ HP ເຊີ່ງມີ part ໃນສປປ ລາວ.ໃນປີ 2013 JIRO COMPUTER ໃດ້ປຽ່່ນ ຊື່ ບໍລິສັດເປັນ Jiro Coporation Sole LTD ແລະ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງຖ່າຍເອກະສານ Sharpເປັນທາງການແຫ່ງທໍາອິດໃນລາວໃນປີດຽ່ສກັນ. ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ສັນຫາສິນຄ້າ
IT ທີ່ທັນສະໄໝ , ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາຖືກ.

Jiro Corporation ໄດ້ຖືກຍອມຮັບຈາກຫຼາຍອົງການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອົງການສາກົນ, ກະຊວງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ

ວິໃສທັດ

ຈີໂລ ຄໍເປີເຣຊັນ ບໍລິຫານໂດຍ ທ່ານ ຄໍາປະສິດ ເທບວົງສາ ລະດັບການສືກສາປຮີນຍາໂທ ທາງດ້ານ HR ຈາກປະເທດຍີ່ປຸນ.
ທີ່ມີອຸດົມຂະຕິ ແລະ ຄວາມທະເຍີທະຍານໃນການຕອບສະໜອງການບໍລິການທີ່ດີ ຈໍາໜ່າຍສີນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ,
ລາຄາຢຸດຕິທໍາ, ຊື່ສັດຕໍ່ລູກຄ້າ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ສັງຄົມກ້າວໜ້າໄປດ້ວຍຈິດໃຈໝັ້ນຄົງ, ຄວາມມານະອົດທົນເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ລຸກຄ້າ.
ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນລາຄາເໝາະສົມ ຍຸດຕິທໍາດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຈິງໃຈ.ຜູ້ບໍລິຫານເອງມີຈຸດມຸ່ງໝາຍໃຫ້
ຈີໂລ ຄອມພີວເຕີເປັນບໍລິສັດນໍາໜ້າຂອງປະເທດ ແລະ ໃນພາກພື້ນນີ້ ໃນການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ ອຸປະກອນຄອມພີວເຕີ, ເຄື່ອງພິມ,ອຸປະກອນ Electronics, ກ້ອງວົງຈອນປິດ, ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນສຳນັກງານຫ້ອງການ
ແລະ ອຸປະກອນ Hi-tech ທີ່ທັນສະໄໝ,ພ້ອມບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ດີເພື່ອສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທີ່ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.

Jobs in laos

Recruitment agency in Laos

Job Vacancy in Laos

Jobs in laos for foreigners

Copyright (c) 2019 Jiro Corporation Co., Ltd. All rights reserved.